Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība "Atbalss"

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība "Atbalss" (Biedrība) dibināta 2005.gadā. Biedrība ir nevalstiska organizācija, un tās darbību vada pašu producentu vēlēta Padome. Biedrība apvieno un pārstāv Latvijas un ārvalstu erotiska un pornogrāfiska rakstura audiovizuālo darbu producentus, pamatojoties uz savstarpējiem pārstāvniecības līgumiem, kas noslēgti ar tiesību īpašniekiem un ārvalstu tiesību organizācijām, kuri kopā, kolektīvā pārvaldījumā īsteno savas mantiskās tiesības un veido efektīvu sadarbību starp producentiem un viņu darbu izmantotājiem. Biedrība savā darbībā uz pilnvarojuma pamata pārstāv Vācijas Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības GÜFA mbH (Diseldorfa) pārstāvēto vairāk nekā 300 ārzemju filmu producentus, kā arī veic viņu tiesību aizsardzību Latvijā.

Saskaņā ar LR Kultūras ministrijas atļauju, Biedrība izsniedz izmantotājiem licences uz producentu darbu likumīgu izmantošanu, nodrošinot blakustiesību īpašniekiem pienākošās atlīdzības sadali un izmaksas.

Biedrība veic erotisko un pornogrāfisko audiovizuālo darbu producentu mantisko tiesību kolektīvu pārvaldījumu attiecībā uz:

  • nomu un īri;
  • retranslēšanu pa kabeļiem;
  • reproducēšanu;
  • tiesībām padarīt pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā, tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā.