Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība "Atbalss"

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības "Atbalss" (Biedrība "Atbalss") apvieno erotiska un pornogrāfiska rakstura audiovizuālo darbu producentus, kuri kopā, kolektīvā pārvaldījumā īsteno savas mantiskās tiesības un veido efektīvu sadarbību starp producentiem un viņu darbu izmantotājiem, lai nodrošinātu darbu izmantotājiem ērtu iespēju likumīgi izmantot producentu darbus un producentiem saņemt par to blakus atlīdzību. Biedrība "Atbalss" ir nevalstiska organizācija, un tās darbību vada pašu producentu vēlēta padome.

Biedrība "Atbalss" veic erotisko un pornogrāfisko audiovizuālo darbu producentu mantiskās tiesības kolektīvā pārvaldījumā attiecībā uz nomu, retranslēšanu pa vadiem, reproducēšanu, tiesībām padarīt pieejamu sabiedrībai elektroniskā veidā individuāli izraudzītā vietā un laikā (Internets), kā arī iekasē atlīdzību par reproducēšanai izmantojamām iekārtām un materiālajiem nesējiem un sadala to blakustiesību īpašniekiem.