Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība "Atbalss"

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības "Atbalss" (Biedrība "Atbalss") apvieno erotiska un pornogrāfiska rakstura audiovizuālo darbu producentus, kuri kopā, kolektīvā pārvaldījumā īsteno savas mantiskās tiesības un veido efektīvu sadarbību starp producentiem un viņu darbu izmantotājiem, lai nodrošinātu darbu izmantotājiem ērtu iespēju likumīgi izmantot producentu darbus un producentiem saņemt par to blakus atlīdzību. Biedrība "Atbalss" ir nevalstiska organizācija, un tās darbību vada pašu producentu vēlēta padome.

Biedrība “Atbalss” izsludina blakustiesību atlīdzības likmes (Tarifi) par šaurekrāna filmu, videokasetēs esošu filmu, videoklipu, attēlu planšetu, CD-video, DVD erotiska un pornogrāfiska rakstura darbu izmantojuma veidiem, kas saskaņā ar Autortiesību likuma 63.panta 5.daļu administrējami kolektīvi.

Tarifs A:

Blakustiesību atlīdzības likmes par iznomāšanas tiesībām nomas punktos, intīmpreču veikalos un līdzīgos uzņēmumos.

Lejupielādēt PDF failu

Tarifs B:

Blakustiesību atlīdzības likmes par publiskas demonstrēšanas tiesībām intīmpreču veikalos un līdzīgos uzņēmumos ar filmu demonstrācijas telpu.

Lejupielādēt PDF failu

Tarifs C:

Blakustiesību atlīdzības likmes par demonstrēšanas tiesībām filmu individuālās demonstrēšanas vietās un individuālās demonstrēšanas vietās ar filmu izvēli intīmpreču veikalos un līdzīgos uzņēmumos.

Lejupielādēt PDF failu

Tarifs D:

Blakustiesību atlīdzības likmes par tiesībām padarīt pieejamu sabiedrībai elektroniskā veidā individuāli izraudzītā vietā un laikā (Internets).

Lejupielādēt PDF failu