Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība "Atbalss"

Biedrība apvieno erotiska un pornogrāfiska rakstura audiovizuālo darbu producentus un veido efektīvu sadarbību starp producentiem un viņu darbu izmantotājiem, lai nodrošinātu darbu izmantotājiem iespēju likumīgi izmantot producentu darbus un producentiem saņemt par to atlīdzību. Izmantojumā pieņemtie tarifi tiek noteikti, balstoties uz lielāko Eiropā Vācijas Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības GÜFA mbH (Diseldorfa) rekomendācijām un pieredzi, kā arī Eiropā pastāvošiem audiovizuālās darbu izmantojuma tarifiem un rēķinoties ar Latvijas ekonomisko situāciju un patēriņa preču cenām.

Ievērojot augstākminēto, tiek izstrādāti un apstiprināti tarifi, kuros blakusatlīdzības aprēķināšanā tiek ievērota sekojoša metodika un tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

  • darbu izmantošana ar tiesībām iznomāt - iznomāšanai piedāvāto darbu skaits, nomas maksa par vienu darbu diennaktī
  • darbu izmantošana ar tiesībām retranslēt pa kabeļiem:
    • demonstrēšana zālēs - uzņēmuma darba laiks, telpā esošo sēdvietu skaits, biļešu cena;
    • individuālās demonstrēšanas vietās (kabinē) - uzņēmuma darba laiks, kabīņu skaits un izvēles iespējās (programmās piedāvāto darbu skaits) tajos;
  • darbu izmantošana ar tiesībām padarīt pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā, tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā (internets) - tiešsaistē piedāvāto darbu skaits, maksa par piekļūšanas iespēju.

Biedrība “Atbalss” izsludina blakustiesību atlīdzības likmes (Tarifi) par šaurekrāna filmu, videokasetēs esošu filmu, videoklipu, attēlu, CD-video, DVD erotiska un pornogrāfiska rakstura darbu izmantojuma veidiem, kas, saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 3.panta 2.daļu, pārvaldāmi kolektīvi.

Tarifu veidi:

Tarifs A:

Blakustiesību atlīdzības likmes par iznomāšanas tiesībām nomas punktos, intīmpreču veikalos un līdzīgos uzņēmumos.

Lejupielādēt PDF failu

Tarifs B:

Blakustiesību atlīdzības likmes par publiskas demonstrēšanas tiesībām intīmpreču veikalos un līdzīgos uzņēmumos ar filmu demonstrācijas telpu.

Lejupielādēt PDF failu

Tarifs C:

Blakustiesību atlīdzības likmes par demonstrēšanas tiesībām filmu individuālās demonstrēšanas vietās un individuālās demonstrēšanas vietās ar filmu izvēli intīmpreču veikalos un līdzīgos uzņēmumos.

Lejupielādēt PDF failu

Tarifs D:

Blakustiesību atlīdzības likmes par tiesībām padarīt pieejamu sabiedrībai elektroniskā veidā individuāli izraudzītā vietā un laikā (Internets).

Lejupielādēt PDF failu