Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība "Atbalss"

Latvijas likumi
Autortiesību likums ar 18.12.2014. grozījumiem Autortiesību likumā.
Biedrību un nodibinājumu likums ar 23.01.2014. grozījumiem.

MK noteikumi
MK Noteikumi Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību".

Gada pārskats

Gada pārskats par 2016. gadu.

Gada pārskats par 2017. gadu.