Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība "Atbalss"

Latvijas likumi:

MK noteikumi:

  • MK Noteikumi Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību".

Statūti:

Sūdzības un strīdi:

Gada pārskati:

Tipveida līgums:

Atskaite:

Citi dokumenti: